Phim Trung Quốc VUA THƯỢNG HẢI

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23

VUA THƯỢNG HẢI

Phim VUA THƯỢNG HẢI

Đạo diễn: Phan Văn Kiệt.

Diễn viên: Chung Hán Lương, Viên Lập, Nguy Tử

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE