Phim NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

Phim NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG thuyết minh đạo diễn: Hầu Minh Kiệt, diễn viên: Phó Trình Bằng, Mao Lâm Lâm.

Bộ phim NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG dựa theo câu chuyện lịch sử có thật; lấy bối cảnh thời loạn ở cô đảo Thượng Hải bị chính quyền Uông Ngụy kiểm soát. Nam chính Soái Phiêu tận dụng sở trường tài chính của mình, đối mặt với nợ nước thù nhà; từng bước triển khai cuộc kháng chiến hùng hồn. Năm 1940, tiến sĩ Soái Phiêu về từ Mỹ, mang theo hoài bão cuối cùng lập nghiệp tại Thượng Hải.

Add your comment

Your email address will not be published.