Phim kháng nhật DU KÍCH TRẬN trọn bộ

3,841
Published on 31 August, 2021 by

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

DU KÍCH TRẬN

Phim kháng nhật DU KÍCH TRẬN lấy bối cảnh cuộc chiến chống Nhật; phim kháng chiến chống Nhật một nhóm nông dân dưới sự lãnh đạo của người anh hùng Triệu Truyền Kỳ. Triệu Truyền Kỳ đã bắt cóc thương nhân nhật làm chấn động cả vùng núi Phần Lương. Bát Lộ quân ở căn cứ địa Phần Sơn tổ chức đại đội tập huấn tự vệ cho thôn dân. Triệu Truyền Kỳ đã gia nhập liên đội này, trong quá trình chiến đấu; anh dùng mọi cách tiêu diệt quân Nhật, từ đó thu hút sự chú ý của chúng. Anh thông minh gan dạ, trở thành một thành viên ưu tú của Bát Lộ quân.

Category

Add your comment

Your email address will not be published.