Phim KẺ CHỦ MƯU (thuyết minh)

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim KẺ CHỦ MƯU

Phim KẺ CHỦ MƯU thuyết minh.

Đạo diễn: Lý Kinh Đông.

Diễn viên: Mã Khả, Sở Nguyệt, Trương Diệu.

Nội dung phim KẺ CHỦ MƯU nói về câu chuyện một nghiên cứu sinh ngành độc học côn trùng; Đàm Cảnh Thiên vô tình bị cuốn vào một vụ án ly kỳ. Giúp cảnh sát phá án anh đã nảy sinh tình cảm với bác sĩ pháp y Kim Linh; đồng thời khám phá ra về thân thế của mình, vạch trần kẻ đứng sau đã ẩn náu nhiều năm.

Category

Add your comment

Your email address will not be published.