Phim KẺ CHỦ MƯU (thuyết minh)

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim KẺ CHỦ MƯU

Phim KẺ CHỦ MƯU thuyết minh.

Đạo diễn: Lý Kinh Đông.

Diễn viên: Mã Khả, Sở Nguyệt, Trương Diệu.

Nội dung phim KẺ CHỦ MƯU nói về câu chuyện một nghiên cứu sinh ngành độc học côn trùng; Đàm Cảnh Thiên vô tình bị cuốn vào một vụ án ly kỳ. Giúp cảnh sát phá án anh đã nảy sinh tình cảm với bác sĩ pháp y Kim Linh; đồng thời khám phá ra về thân thế của mình, vạch trần kẻ đứng sau đã ẩn náu nhiều năm.

Add your comment

Your email address will not be published.