Triệu Lệ Dĩnh | NỮ ĐẶC NHIỆM NGẦM Full

[text_module id=”3878″]

Nội Dung NỮ ĐẶC NHIỆM NGẦM: Người phía cảnh sát được cử đến làm nhân viên kỹ thuật tập đoàn sản xuất ma túy. Không ngờ bị Hoa Tử phát hiện ra thân phận. Trong lúc nguy cấp Đạt Tử đã giết chết kẻ điều chế ra loại ma túy mới. Do vậy người duy nhất nắm giữ cách thức điều chế ma túy ở khu tam giác vàng. Cũng vì vậy mà đã không bị giết, hơn nữa còn đưa ra giá cao ngất để hợp tác. Đồng thời để Đạt Tử giết chết người chiến hữu cùng nằm vùng với anh.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE