HOÀNG PHI SỞ ĐẶC CÔNG Full | PHIM CỔ TRANG

7,590
https://www.youtube.com/watch?v=g-3n3tz1w8k
Published on 02/10/2021 by

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27

HOÀNG PHI SỞ ĐẶC CÔNG Full | PHIM CỔ TRANG

Phim HOÀNG PHI SỞ ĐẶC CÔNG Phim cổ trang. Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Lâm Canh Tân

Thời Nam – Bắc Triều loạn thế hỗn chiến; rất nhiều bình dân trong chiến loạn bị bắt làm nô bộc, mạng như cỏ rác. Thiếu nữ nô tịch HOÀNG PHI SỞ bị đưa tới trường săn cho quý tộc săn bắn giải trí; may mắn được Thế tử Bắc Yến Yến Tuân ngầm cứu. Sau đó, nàng bị đưa vào nhà Vũ Văn quyền khuynh triều chính; chứng kiến huynh tỷ lần lượt chết thảm, lập lời thề cứu muội muội trốn thoát. Hoàng Phi Sở được Vũ Văn Nguyệt chú ý, được huấn luyện nghiêm khắc; đồng thời kết tình bằng hữu sâu sắc với Yến Tuân.

Category

Add your comment

Your email address will not be published.