PHIM MỚI 2022 | HẢI ĐƯỜNG KINH VŨ YÊN CHI THẤU Full

9,745
https://www.youtube.com/watch?v=tVHNUp3K97g
Published on 24/12/2021 by

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52

HẢI ĐƯỜNG KINH VŨ YÊN CHI THẤU

Phim HẢI ĐƯỜNG KINH VŨ YÊN CHI THẤU trọn bộ.

Tóm tắt nội dung: Thiếu nữ Cố Hải Đường vì tìm người cha mất tích đến Côn Dương; cùng Lãng gia nhị công tử vừa gặp đã kết thành oan gia. Sau lại xin vào làm ở nhà xưởng Lãng gia, bị đại công tử Lãng Nguyệt Ming chọn trúng. Người Lãng gia dùng thủ đoạn dựng nên một cuộc hôn nhân giả, Cố Hải Đường biết mình bị gạt; mang hận Nguyệt Hiên lừa dối, đề nghị chữa trị khuôn mặt bị hủy dung của Lãng Nguyệt Minh…

Category

Add your comment

Your email address will not be published.