[LIVE] CẢNH SÁT THÉP – Trọn bộ | Khương Hạo Văn, Huệ Anh Hồng

13,511
https://www.youtube.com/watch?v=oaDUbJcksYo
Published on 26/11/2021 by

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim CẢNH SÁT THÉP

Phim CẢNH SÁT THÉP Thanh tra đội trọng án Thượng Thân là kì tài trong ngành cảnh sát. Vì cứu đồng nghiệp mà bị bọn cướp bắn trúng, từ đó thay đổi cả cuộc đời. Thượng Thân còn liều mạng điều tra án hơn trước nên được ca tụng là Cảnh sát thép; nhưng đồng thời anh phải chịu sự giày vò của di chứng. Giám đốc cảnh sát Vạn Hy Hoa lòng đầy dã tâm; tham vọng trở thành nữ Ủy viên cảnh sát đầu tiên.

Category

Add your comment

Your email address will not be published.