SĂN LÙNG VIÊN TOÀN QUYỀN trọn bộ

SĂN LÙNG VIÊN TOÀN QUYỀN

SĂN LÙNG VIÊN TOÀN QUYỀN (Охота на гауляйтера) gồm 10 tập, sản xuất năm 2012. Âm mưu thôn tính Liên Xô của Hitler gồm 3 giai đoạn:

– Đánh chiếm

– được mở màn bằng Kế hoạch Barbarossa.

– Đặt các viên toàn quyền để cai trị từng vùng đất chiếm được.

– Phát hành đồng tiền của Đức Quốc xã để nắm toàn bộ nền kinh tế. Ta đã xem nhiều phim về Kế hoạch Barbarossa, phim Tình báo quân đội về chiến dịch đánh phá và tiêu hủy số tiền lớn do Hitler ra lệnh chuyển đến lãnh thổ chiếm đóng.

Hôm nay Star Media Việt Nam mời các bạn theo dõi chiến dịch Hồng quân tiêu diệt 1 trong những tên toàn quyền đó. Wilhelm Kube chiến hữu vào sinh ra tử của Hitler, vì xung đột với trùm phát xít Himler nên Hitler điều đến Belarus làm toàn quyền để cai trị đất nước này.

Bộ Tư lệnh tối cao Liên Xô quyết định tiêu diệt tên này, các lực lượng của Hồng quân và du kích cùng với sự tham gia của người dân, mặc dù gặp rất nhiều hoàn cảnh éo le, nhưng rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

CLOSE
CLOSE