Phim PHU QUÂN TUYỆT SẮC Full

Phu Quân Tuyệt Sắc

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52

Phim PHU QUÂN TUYỆT SẮC; Đạo diễn: Vu Chính; Diễn viên: Tống Uy Long, Quan Hiểu Đồng, Trương Hinh Như, Trương Nhất Long, Trương Dật Kiệt, Mễ Nhiệt, Bạch Lộc; Số tập: 52 tập.

Phim PHU QUÂN TUYỆT SẮC.

Phò Mã uống một ly đi nào! Đáng ghét, thử xem nào. Công Chúa là nô tỳ đã quyến rũ Phò Mã, người ta cho Phò Mã đi Công Chúa. Cút xéo, Công Chúa nàng tha cho ta đi mà, lỗi của ta. Đánh cho ta, Công Chúa, Công Chúa tha cho ta ta không dám nữa đâu. Đừng đánh nữa Công Chúa à, Công Chúa tha mạng đi Công Chúa.

Ta không dám nữa đâu, Công Chúa tha mạng, Công Chúa tha mạng đi Công Chúa. Nhảy, nhảy xuống! từ thời tống đến nay ai lấy Công Chúa đều khổ không kể siết, sống không bằng chết. Như Vương Đôn một đời sợ vợ như sợ Hổ…

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE