Phim TRUYỀN KỲ ANH HÙNG lồng tiếng

Phim TRUYỀN KỲ ANH HÙNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37

Đạo diễn: Hải Đốn.

Diễn viên: Hải Đốn, Dương Đồng Thư, Nhan Đan Thần.

Phim TRUYỀN KỲ ANH HÙNG lấy bối cảnh cuộc chiến chống Nhật. Kể về câu chuyện kháng chiến chống Nhật gian khổ của một nhóm nông dân Sơn Tây; dưới sự lãnh đạo của người anh hùng Triệu Truyền Kỳ.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 phản hồi

CLOSE
CLOSE