TRƯỜNG TƯƠNG THỦ | Phim Siêu phẩm Cổ Trang 2021

TRƯỜNG TƯƠNG THỦ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Phim TRƯỜNG TƯƠNG THỦ

Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên.

Nội dung phim Trường tương thủ xoay quanh hai chị em sinh đôi Hoa Mộc Cẩn; Hoa Cẩm Tú, cùng Đạp Tuyết công tử Nguyên Phi Bạch. Tử Nguyệt công tử Đoạn Nguyệt Dung, Phi Ngọc công tử Nguyên Phi Giác; Thanh Tuyền công tử Tống Minh Lỗi, trải qua vui buồn tan hợp, cùng nhau trưởng thành. Loạn thế ngũ đại thập quốc, Hoa Mộc Cẩn; muội muội sinh đôi Hoa Cẩm Tú bị bán vào Nguyên gia làm gia nô; kết nghĩa kim lan với ba đứa trẻ nữa là Phi Yến. Tống Minh Lỗi và Diêu Bích Oánh, thề chăm sóc lẫn nhau.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

CLOSE
CLOSE