Phim THẬP TÔNG TỘI trọn bộ

Phim thập tông tội

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Đạo diễn: Lý Đông Huân.

Diễn viên: Trương Hàn, Tăng Chí Vỹ, Vu Tiểu Đồng.

THẬP TÔNG TỘI kể về vụ án kinh thiên động địa được dựa trên nguyên mẫu 10 (thập) vụ án. Tội phạm có thật từng gây chấn động toàn Trung Quốc. Nhân vật trong các vụ án đó là những tội phạm giết người; bạn sẽ phát hiện con người có thể ác đến mức không cần màng đến đạo đức tông tội.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

CLOSE
CLOSE