Phim THẦN Y AN ĐẠO TOÀN

Phim THẦN Y AN ĐẠO TOÀN
Phim THẦN Y AN ĐẠO TOÀN

Diễn viên: Dư Thiếu Quần, Lương Tinh Tinh, Trịnh Tắc Sĩ, Trương Hiểu Thần…

Phim Thần Y An Đạo Toàn nói về An Đạo Toàn là một thần y nổi tiếng; được triệu đến Biện Kinh để chữa bệnh cho công chúa Tấn Ngã. Tại đây, anh đã gặp rất nhiều bạn hữu giang hồ và đem lòng yêu mến Nhạc Tư Nhĩ. Nước Tống có một bảo vật chính là hai bức tượng đồng châm cứu. Nước Kim vì muốn chiếm đoạt bảo vật này nên đã gây chiến để buộc hoàng đế nước Tống phải giao nộp.

Phò mã nước Kim là Đóa Ân lại là bạn thanh mai trúc mã & công chúa Tấn Ngã nhưng vì ham danh lợi đã bất chấp tất cả; làm tay sai cho thái tử nước Kim để âm mưu đánh đổ nhà Tống. An Đạo Toàn chỉ chuyên tâm hành y cứu người, không toan tính hơn thua với ai. Vô tình lại bị lôi vào cuộc đấu đá giữa hai nước Tống – Kim.