PHIM HAY 2020 | QUẦN LÂM THIÊN HẠ Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19

Phim QUẦN LÂM THIÊN HẠ
Phim QUẦN LÂM THIÊN HẠ

Thâm cung bí sử Trung Quốc

Phim QUẦN LÂM THIÊN HẠ.

Bộ phim tâm lý tình cảm, thâm cung bí sử Trung Quốc.

Phim Quần Lâm Thiên Hạ có tiết tấu không nhanh mà được triển khai khá chi tiết; thích hợp cho những độc giả nào không thích nhân vật chính quá “tự sướng”, một bước lên trời. Bộ phim chủ yếu dựa vào ý chí, bản lĩnh để đi lên con đường quân lâm thiên hạ. Phim thuộc thể loại tu tiên, tổng cộng hơn ngàn chương, văn phong tác giả khá trau chuốt; kết cấu tình huống tương đối chặt chẽ. Các tình huống chiến đấu được khá chi tiết, tâm lý nhân vật được khắc họa khá rõ nét.

Add your comment

Your email address will not be published.

2 Comments

CLOSE
CLOSE