Phim NHỮNG ÔNG CHỒNG LẮM CHIÊU

Phim NHỮNG ÔNG CHỒNG LẮM CHIÊU
Phim NHỮNG ÔNG CHỒNG LẮM CHIÊU
tập 1tập 2tập 3tập 4tập 5tập 6tập 7tập 8tập 9tập 10tập 11tập 12tập 13tập 14tập 15tập 16tập 17tập 18tập 19tập 20tập 21tập 22tập 23tập 24tập 25tập 26tập 27tập 28tập 29tập 30

Phim Những Ông Chồng Lắm Chiêu.

Số Tập : 45.

Nội Dung : Phim xoay quanh những người phụ nữ đảm đương tốt vai trò là một người vợ. Họ biết vun vén chăm lo cho gia đình. Thế nhưng, cuộc sống thay đổi từ khi người vợ phát hiện ra là chồng mình có quỹ đen. Các ông chồng tìm cách giấu lương để tiêu khiến vợ không biết được. Vì vậy người chồng luôn phải thành lập một quỹ riêng gọi là quỹ đen để đáp ứng nhu cầu của họ…

Add your comment

Your email address will not be published.

2 Bình luận

CLOSE
CLOSE