Phim HOÀNG ĐẾ HUYỀN THOẠI Full

HOÀNG ĐẾ HUYỀN THOẠI

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53

Phim HOÀNG ĐẾ HUYỀN THOẠI

Cuối thời Nhà Đường, cuộc nổi dậy của nông dân liên tiếp nổi lên. Tướng lĩnh trong nội quân nổi dậy, Chu Uông tự lập xưng đế năm 907 sau Công Nguyên. Đất nước từ nay bước vào giai đoạn chia cắt, nội dung phim hoàng đế huyền thoại. Năm 923 sau Công Nguyên Lý Tồn Út con trai Hà Đông Lý Khắc Dũng tiêu diệt Hậu lương lập nên Hậu Đường. Nhà Hậu Đường cường thịnh nhưng đã xãy ra 2 lần nội loạn. Cuối cùng bị Thách Kính Đường dẫn quân Khiết Đan tiêu diệt, Hậu Tấn ra đời sinh linh lầm than, văn minh sụp đổ, bách tính chỉ mong mỏi chiến tranh kết thúc.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

CLOSE
CLOSE