Phim CUỘC CHIẾN TRIỀU ĐẠI trọn bộ

Phim CUỘC CHIẾN TRIỀU ĐẠI

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Phim CUỘC CHIẾN TRIỀU ĐẠI

Đạo diễn Roy Chow Hin-Yeung.

Với sự tham gia của Louis Koo, Cổ Thiên Lạc, Lam Suet, Kai Wang, Ray Lui.

Phim cuộc chiến triều đại (CHÂN TAM QUỐC VÔ SONG) sản xuất năm 2021; được tái bản từ nội dung tam quốc diễn nghĩa. Diễn viên Cổ Thiên Lạc trong vai Lữ bố và các diễn viên nổi tiếng khác.