Phim CUỘC CHIẾN TRIỀU ĐẠI trọn bộ

Phim CUỘC CHIẾN TRIỀU ĐẠI

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Phim CUỘC CHIẾN TRIỀU ĐẠI

Đạo diễn Roy Chow Hin-Yeung.

Với sự tham gia của Louis Koo, Cổ Thiên Lạc, Lam Suet, Kai Wang, Ray Lui.

Phim cuộc chiến triều đại (CHÂN TAM QUỐC VÔ SONG) sản xuất năm 2021; được tái bản từ nội dung tam quốc diễn nghĩa. Diễn viên Cổ Thiên Lạc trong vai Lữ bố và các diễn viên nổi tiếng khác.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE