(Phim Mới 2021) NHẠC PHI TRUYỀN KỲ trọn bộ

Phim NHẠC PHI TRUYỀN KỲ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57 | Tập 58 | Tập 59

Phim NHẠC PHI TRUYỀN KỲ.

Diễn viên : Huỳnh Hiểu Minh, La Gia Lương, Lâm Tâm Như, Lưu Thi Thi; Thiệu Binh, Trịnh Bội Bội, Trương Gia Nghê, Trương Hình Dư…

Nội Dung : Bộ phim cổ trang lịch sử nhiều tập Nhạc Phi Truyền Kỳ trọn bộ. Phim mô tả cuộc đời truyền kỳ của danh tướng Nhạc Phi; từ lúc là một binh sĩ bình thường cho đến khi trở thành thống soái chống quân Kim. Nhạc Phi thiếu thời có cơ duyên từng được thọ giáo. Các vị danh thần Lưu Cáp, Hàn Tiêu Trụ, Lý Cương, Trương Sở về quân sự; trải qua hai mươi năm phấn dũng kháng Kim, thân trải trăm trận. Cuối cùng bị gian thần bức hại, chết oan ở Phong Ba đình. Trong phim, Huỳnh Hiểu Minh đảm nhận vai vị danh tướng; nàng Tử Vy cách cách Lâm Tâm Như đóng vai vợ của anh…

(Phim Mới 2021) NHẠC PHI TRUYỀN KỲ Full | phim202.com

(Phim Mới 2021) NHẠC PHI TRUYỀN KỲ Full Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 |

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE