[Thuyết Minh] Lệnh Ám Sát full

Lệnh Ám Sát

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45

Phim LỆNH ÁM SÁT.

Những năm 1930, Thượng Hải là trung tâm kinh tế, văn hóa của Trung Quốc; là nơi mà quân xâm lược Nhật Bản đang nhòm ngó và ngấp nghé. Khi đó, một tiểu đội đột ngột xuất hiện ở Thượng Hải; đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thần bí khó lường.

Ám sát, bảo vệ, nghĩ cách cứu viện, đánh cắp tin tức và ngăn chặn quân Nhật,… Không gì mà họ không thể hoàn thành. Dần dần qua thời gian, họ trở thành truyền kì của thời đại đó.

Add your comment

Your email address will not be published.

2 Comments

CLOSE
CLOSE